Om ATF

Historik

Sveriges Arbetarteaterförbund – ATF, bildades 1982 för att möta ett behov av ideologiskt medveten teater, byggd på arbetarrörelsens värderingar.

Vad är ATF

  • ATF är en folkrörelse som bygger på kreativitet, lust och skapande. Vi arbetar för människors möjlighet att växa genom kultur. Detta vill vi gärna förmedla till andra organisationer.
  • ATF är en central organisation för amatörteaterföreningar samt för föreningar och organisationer som använder sig av teater i olika sammanhang.
  • ATF är medlem i amatörkulturens samrådsgrupp – Ax. Ax är en paraplyorganisation för en rad olika rikstäckande amatörkulturorganisationer i Sverige.
  • ATF är aktivt internationellt genom medlemskap i organisationerna NEATA och NAR samt IATA. NEATA är den nordeuropeiska samverkansorganisationen för amatörteater. NAR är det nordiska amatörteaterrådet. IATA är den internationella organisationen utanför norden och Nordeuropa.
  • ATF är medlemmar i Arbetarnas Bildningsförbund – ABF och samarbetar ofta kring studiecirkelverksamhet, projekt och olika arrangemang.
  • ATF är också medlem i Hällefors Folkhögskola som vi samverkar med i central kursverksamhet.
  • ATF har sitt säte och sin expedition i Gävle. Se under menyvalet Kontakt.