Förbundsmöte 24 mars 2018

Lördagen den 24 mars 2018 hölls ATFs 17:e förbundsmöte i Stockholm, hos våra värdar RoJteatern. Ombud från runt om landet samlades för att avhandla de senaste två årens verksamhet, planera …

Det här är ATF

Sveriges Arbetarteaterförbund delar arbetarrörelsens värderingar och verkar för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social, ekonomisk och kulturell demokrati samt sexuellt likaberättigande och jämlikhet mellan könen. ATF använder teatern som …

Teater som verktyg

Vi på ATF – Sveriges Arbetarteaterförbund har tagit fram ett handledarteam som ska kunna hjälpa till att utveckla verksamheten i arbetarrörelsens olika organisationer. Vi har färdiga upplägg för workshops/utbildningar samt …