Det här är ATF

Sveriges Arbetarteaterförbund delar arbetarrörelsens värderingar och verkar för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social, ekonomisk och kulturell demokrati samt sexuellt likaberättigande och jämlikhet mellan könen. ATF använder teatern som ett vapen för solidaritet och som ett rum för kollektivets och dess individers egna berättelser. Vi betonar starkt alla människors lika rätt att delta.

Folkbildningen spelar en viktig roll i arbetet att aktivera människor i eget skapande och på så sätt vara en motkraft till den kommersiella kulturen. Inom Arbetarteaterförbundet finns inga fasta gränser beträffande de konstnärliga uttrycksformerna.

Verksamhetsidé
ATFs verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för våra föreningar att driva verksamhet där alla människor kan uttrycka sig konstnärligt.
Denna idé når vi bland annat genom att förbundet arbetar för att föreningarna får del av samhällets stöd, att förbundet verkar för yttrande- och konstnärlig frihet, att förbundet i studieverksamheten ökar kunskaperna och medvetenheten om arbetarrörelsen och samhället, att förbundet tar tillvara och stimulerar medlemmarnas politiska vilja till förändring och erbjuder teaterns verktyg i kampen för arbetarrörelsens värderingar.

ATF vill att föreningarna skall möjliggöra för människor att uttrycka sig genom olika kulturella uttrycksmedel och stimulera människors ideologiska och konstnärliga utveckling både individuellt och kollektivt.

Teater som verktyg

Vi på ATF – Sveriges Arbetarteaterförbund har tagit fram ett handledarteam som ska kunna hjälpa till att utveckla verksamheten i arbetarrörelsens olika organisationer. Vi har färdiga upplägg för workshops/utbildningar samt forumteater med riktade teman. Vi kan även tillsammans med er planera och skräddarsy utbildningar utifrån era behov och önskemål.

Workshop/utbildning

 • Verktyg för organisationsutveckling då ni har behov av att:
 • Lyfta speciella teman/problem
 • Skapa bättre samarbete i gruppen
 • Reflektera kring svåra samtal
 • Hitta nya vägar i organisationen
 • Tala inför grupp

Forumteater

Är verktyg för att synliggöra specifika problem i gruppen och med gruppen inventera i ansvar och strategier för förändring.

Teman i forumteatern:

 • Jargong på arbetsplatsen, manligt/kvinnligt
 • Mångfald – likabehandling
 • Bemötande

Vi har utfört uppdrag åt bl.a. IF Metall, Byggnads, Unga Örnar, SSU, S-studenter, Utbildningsansvariga i SAP.

För mer information om innehåll och bokning, kontakta ATF

 • Epost: info@arbetarteater.nu
 • Telefon: 026 65 32 00
 • Kontaktperson: Pauline Nordgren