Sveriges Arbetarteaterförbund vill – med teatern som vapen – vara en samlande kraft för amatörteatrar som skapar teater som verkar för ett solidariskt samhälle och som ett rum för kollektivets och dess individers egna berättelser.

ATF är en riksorganisation bestående av arbetarteatrar och andra organisationer som delar arbetarrörelsens värderingar och i övrigt verkar för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social, ekonomisk och kulturell demokrati, samt sexuellt likaberättigade oavsett könsidentitet.