På gång i förbundet.

Ideella föreningar kan söka stöd för handikappanpassning. Se mer nedan.

Arvsfondsdelegationen
Box 2218
103 15 Stockholm
Telefon: 08-700 08 00
E-post: info@arvsfonden.se
Webbplats: www.arvsfonden.se

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Ett av flera prioriterade områden är Barn och ungdomar i kulturlivet: Projekt som syftar till utveckling av barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Internationellt projekt tillsammans med Georgien

Atf är tillsammans med Georgien med i ett internationellt projekt med fokus på utbyte kring temat Det demokratiska ledarskapet och ledarens roll i det demokratiska samhället.

Hela gruppen

I projektet deltar ett 40-tal ungdomar från två organisationer i Georgien (ASTA, Amateur Students Theatre Association, studentteater och ICPI, International Center for Peace and Integration, en ungdomsorganisation som jobbar med freds- integrations- och demokratifrågor) och fyra olika teaterföreningar i Sverige (AT Pegasus – Gävle, Teater sLAgeT – Ludvika, Kvartersteatern i Sundsvall och Halmstad Kvartersteater).

Deltagarna som är mellan 17-28 år, varav 20 kommer från Georgien och 20 från olika delar av Sverige, hade en mycket lyckad vecka i Gävle 17-24 augusti.

Dramaövningar vid ledarträffen i Gävle
Dramaövningar vid ledarträffen i Gävle

Vi arbetade med demokrati och det demokratiska ledarskapet som tema och med forumteater som metod och avslutade utbytesveckan med en offentlig Forumteaterföreställning i Musikhuset 23/8. De ca 40 personerna i publiken verkade nöjda och deltog aktivt i föreställningen och diskussionerna. Kul!

Forumteater 2
Forumteaterföreställning

 

Utöver arbetet med forumteatern var vi på Länsmuseet, blev bjudna på hockeymatch (Brynäs – Leksand) och bjöds även på ett Furuviksbesök. Deltagarna guidades även runt i Gävle med omnejd och fick se Gävle från sin allra bästa sida då solen sken över oss alla dagar. Vi bjöd dem även på en inblick i svensk lek- & spelkultur med tipsrunda, kubbturnering och brännbollsmatch. En interkulturell kväll med smakprov på varandras mat och lära varandras sånger var härlig.

Inför utbytet var projektledare Perra Söderberg och projektkoordinator Pauline Nordgren från ATF i Tbilisi och genomfört en APV, Advanced Planning Visit. Under några fantastiska februaridagar lärde vi känna de Georgiska organisationernas representanter och planerade första delen av projektet; utbytet mellan georgiska och svenska ungdomar i Gävle.

I del två reser de svenska deltagarna till Georgien för ett veckolångt utbyte med samma tema, men med innehåll planerat av de georgiska organisationerna. Utbytet sker under påskveckan 2016.

I slutfasen, juli -16, utvärderas och rapporteras projektet. Ambitionen är att under projektets gång producera en inspirerande filmad eller fotograferad dokumentation för spridning.

Förhoppning: att detta är ett första projekt i en lång rad internationella utbyten som ATF och våra medlemsföreningar är delaktiga i.

Det här är ATF

Sveriges Arbetarteaterförbund delar arbetarrörelsens värderingar och verkar för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social, ekonomisk och kulturell demokrati samt sexuellt likaberättigande och jämlikhet mellan könen. ATF använder teatern som ett vapen för solidaritet och som ett rum för kollektivets och dess individers egna berättelser. Vi betonar starkt alla människors lika rätt att delta.

Folkbildningen spelar en viktig roll i arbetet att aktivera människor i eget skapande och på så sätt vara en motkraft till den kommersiella kulturen. Inom Arbetarteaterförbundet finns inga fasta gränser beträffande de konstnärliga uttrycksformerna.

Verksamhetsidé
ATFs verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för våra föreningar att driva verksamhet där alla människor kan uttrycka sig konstnärligt.
Denna idé når vi bland annat genom att förbundet arbetar för att föreningarna får del av samhällets stöd, att förbundet verkar för yttrande- och konstnärlig frihet, att förbundet i studieverksamheten ökar kunskaperna och medvetenheten om arbetarrörelsen och samhället, att förbundet tar tillvara och stimulerar medlemmarnas politiska vilja till förändring och erbjuder teaterns verktyg i kampen för arbetarrörelsens värderingar.

ATF vill att föreningarna skall möjliggöra för människor att uttrycka sig genom olika kulturella uttrycksmedel och stimulera människors ideologiska och konstnärliga utveckling både individuellt och kollektivt.

Teater som verktyg

Vi på ATF – Sveriges Arbetarteaterförbund har tagit fram ett handledarteam som ska kunna hjälpa till att utveckla verksamheten i arbetarrörelsens olika organisationer. Vi har färdiga upplägg för workshops/utbildningar samt forumteater med riktade teman. Vi kan även tillsammans med er planera och skräddarsy utbildningar utifrån era behov och önskemål.

Workshop/utbildning

 • Verktyg för organisationsutveckling då ni har behov av att:
 • Lyfta speciella teman/problem
 • Skapa bättre samarbete i gruppen
 • Reflektera kring svåra samtal
 • Hitta nya vägar i organisationen
 • Tala inför grupp

Forumteater

Är verktyg för att synliggöra specifika problem i gruppen och med gruppen inventera i ansvar och strategier för förändring.

Teman i forumteatern:

 • Jargong på arbetsplatsen, manligt/kvinnligt
 • Mångfald – likabehandling
 • Bemötande

Vi har utfört uppdrag åt bl.a. IF Metall, Byggnads, Unga Örnar, SSU, S-studenter, Utbildningsansvariga i SAP.

För mer information om innehåll och bokning, kontakta ATF

 • Epost: info@arbetarteater.nu
 • Telefon: 026 65 32 00
 • Kontaktperson: Pauline Nordgren