Ny ettårig skådespelarutbildning

ATF och Hällefors folkhögskola erbjuder en ettårig skådespelarutbildning.

Om du är intresserad av teater och är med i en amatörteatergrupp men vill lära dig mer om skådespeleri samt få tillfälle att gå på djupet och undersöka karaktärer, berättande, scenspråk, ljus/ljud, masktillverkning och annat kul under ett helt år, då finns världens chans för dig! Atf och Hällefors har startat en ettårig skådespelarutbildning på Hällefors folkhögskola. Utbildningen ger goda möjligheter till att fördjupa sig som skådespelare men den öppnar även för vidareutbildning som teaterpedagog/-lärare.

Mer information hittar du på den här hemsidan under menyn Utbildning samt på Hällefors folkhögskolas hemsida.

Förbundsmötet 2016

I helgen, den 12:e mars, genomförde Arbetarteaterförbundet sitt förbundsmöte. Det 17:e i ordningen. Gävle och Sjömanskyrkan var värd för evenemanget. Förbundsmötet är Arbetarteaterförbundets högsta beslutande organ och träffas vartannat år. På förbundsmötet fastställer man förbundets inriktning de kommande åren samt väljer förbundsstyrelse.

DSC_0990 Förbundsmötet är också ett gyllene tillfälle för medlemmar från de olika föreningarna samt gästande samarbetsorganisationer att träffas och utbyta erfarenheter. På årets möte var Reine Lööf från Foajé X en av gästerna. Reine berättade bl. a om sin resa inom arbetarteatern samt det arbete som bedrivs inom community och Foajé X.

Förbundsmötet gästades också av Hällefors folkhögskola genom Susanne Stark, rektor och Susanne Grundström, ordförande i folkhögskolans styrelse. De lyfte fram den starka kopplingen mellan Arbetarteaterförbundet och Hällefors folkhögskola och hoppades att denna koppling kan stärkas i och med planerna på att starta en teaterlinje på folkhögskolan.

Arbetarteaterförbundet satsar i år starkt på internationellt utbyte med Georgien. Som ett led i detta var två av delegaterna från Kvartersteatern i Sundsvall från Georgien, Gvantza Abuladze och Keti Piralishvilli. De berättade om samarbetsprojektet med Georgien och den resa som 17 deltagare från Sverige inom kort kommer att göra till Georgien som ett led i detta projekt.

En viktig punkt på årets möte var också att ta ställning till det förslag till verksamhetsplan som förbundsstyrelsen lagt. Alla delegater fick i workshops gå igenom förslaget och lägga förslag på ändringar och tillägg. Efter en redovisning och diskussion antogs förslaget med en del ändringar och tillägg.

DSC_0987På förbundsmötet valdes också en ny styrelse för perioden 2016-2018.

Kulturinslaget på mötet stod Tore Fors från teatergruppen Pegasus, för. Pegasus har under vintern satt upp en mycket uppskattad pjäs om Joe Hill och som en koppling till detta framförde Tore ett antal Joe Hill-sånger. Ett mycket uppskattat inslag.

DSC_0992
Rödluvan och vargen i teatersporten

Förbundsmötet avslutades med en avslutningsmiddag och i anslutning till den en bejublad omgång teatersport.

På gång i förbundet.

12:e mars

Den 12 mars genomför Arbetarteaterförbundet sitt förbundsmöte. Mötet går av stapeln i Gävle, i Sjömanskyrkan. Förbundsmötet, som är Atf:s högsta beslutande organ, beslutar  om förbundets inriktning de kommande åren samt väljer ny förbundsstyrelse. På mötet kommer också Reine Lööf att berätta om projektet Foajé X. Mötet kommer även att innehålla en del kulturaktiviteter samt avslutas med en gemensam middag och teatersport.

Ramprogram för fm Gävle -16

28 mars

Den 28 mars reser 17 unga ledare från Atf:s medlemsorganisationer  till Georgien. Resan är ett led i utbytet mellan Arbetarteaterförbundet och deras georgiska motsvarigheter. Tillsammans kommer grupperna att jobba med forumteater som ett verktyg för att utveckla det demokratiska ledarskapet.

20-29 mars

Ung teaterfestival i Sundsvall. Den 20 – 29 mars genomförs i samarbete med Kvartersteatern i Sundsvall, Ung teaterfestival. Festivalen äger rum på Skönsbergs Folkets Hus. Mer information om festivalen hittar du på länken.

Ung teaterfestival

20 april

Arbetarteaterförbundet deltar på ABF:s förbundsstämma den 20 april.

28 april

Arbetarteaterförbundet deltar på Amatörkulturens samrådsgrupps (Ax) årsmöte.

 

Teater sLAgeT i Ludvika spelar Weekend i Paradiset

Ny logga ! Teater sLAgeT

Teater sLAgeT i Ludvika gör nu sin tionde farsuppsättning . Trettondagsafton 2016 är det dags att ta en   ”Weekend i Paradiset” , skriven av Franz Arnold och Ernst Bach.

Premiär: 5 januari 2016, kl 17:30 i Teaterhuset på Köpmansgatan 4.

Övriga speldatum: 9, 10, 16, 17, 23, 24 januari 2016. Alla dagar kl 17:30

Har Hr Statstjänstemannen på Näringsdepartementet, Leo Johansson gjort något förfärligt när han dränkt sina sorger efter en missad befordran där han blev förbigången av den snobbige och odräglige Hr Flught och vad är det egentligen som försiggår på hotell Paradiset. Är det så illa som det sägs? Inflytelserika personer vill stänga etablissemanget. Den snälle och timide Leo Johansson, som ständigt blir snuvad på befordran, ser nu sin stora chans att visa initiativ och imponera på sin chef. Han ska bege ut till hotell Paradiset för hemlig granskning av verksamheten, helt ovetande om vilka som gästar hotellet.

Som vanligt utlovas det högt tempo, många förväxlingar, förhållanden (både kors och tvärs) och extremt mycket skratt.Affisch Teater sLAgeT

Internationellt projekt tillsammans med Georgien

Atf är tillsammans med Georgien med i ett internationellt projekt med fokus på utbyte kring temat Det demokratiska ledarskapet och ledarens roll i det demokratiska samhället.

Hela gruppen

I projektet deltar ett 40-tal ungdomar från två organisationer i Georgien (ASTA, Amateur Students Theatre Association, studentteater och ICPI, International Center for Peace and Integration, en ungdomsorganisation som jobbar med freds- integrations- och demokratifrågor) och fyra olika teaterföreningar i Sverige (AT Pegasus – Gävle, Teater sLAgeT – Ludvika, Kvartersteatern i Sundsvall och Halmstad Kvartersteater).

Deltagarna som är mellan 17-28 år, varav 20 kommer från Georgien och 20 från olika delar av Sverige, hade en mycket lyckad vecka i Gävle 17-24 augusti.

Dramaövningar vid ledarträffen i Gävle
Dramaövningar vid ledarträffen i Gävle

Vi arbetade med demokrati och det demokratiska ledarskapet som tema och med forumteater som metod och avslutade utbytesveckan med en offentlig Forumteaterföreställning i Musikhuset 23/8. De ca 40 personerna i publiken verkade nöjda och deltog aktivt i föreställningen och diskussionerna. Kul!

Forumteater 2
Forumteaterföreställning

 

Utöver arbetet med forumteatern var vi på Länsmuseet, blev bjudna på hockeymatch (Brynäs – Leksand) och bjöds även på ett Furuviksbesök. Deltagarna guidades även runt i Gävle med omnejd och fick se Gävle från sin allra bästa sida då solen sken över oss alla dagar. Vi bjöd dem även på en inblick i svensk lek- & spelkultur med tipsrunda, kubbturnering och brännbollsmatch. En interkulturell kväll med smakprov på varandras mat och lära varandras sånger var härlig.

Inför utbytet var projektledare Perra Söderberg och projektkoordinator Pauline Nordgren från ATF i Tbilisi och genomfört en APV, Advanced Planning Visit. Under några fantastiska februaridagar lärde vi känna de Georgiska organisationernas representanter och planerade första delen av projektet; utbytet mellan georgiska och svenska ungdomar i Gävle.

I del två reser de svenska deltagarna till Georgien för ett veckolångt utbyte med samma tema, men med innehåll planerat av de georgiska organisationerna. Utbytet sker under påskveckan 2016.

I slutfasen, juli -16, utvärderas och rapporteras projektet. Ambitionen är att under projektets gång producera en inspirerande filmad eller fotograferad dokumentation för spridning.

Förhoppning: att detta är ett första projekt i en lång rad internationella utbyten som ATF och våra medlemsföreningar är delaktiga i.

Det här är ATF

Sveriges Arbetarteaterförbund delar arbetarrörelsens värderingar och verkar för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social, ekonomisk och kulturell demokrati samt sexuellt likaberättigande och jämlikhet mellan könen. ATF använder teatern som ett vapen för solidaritet och som ett rum för kollektivets och dess individers egna berättelser. Vi betonar starkt alla människors lika rätt att delta.

Folkbildningen spelar en viktig roll i arbetet att aktivera människor i eget skapande och på så sätt vara en motkraft till den kommersiella kulturen. Inom Arbetarteaterförbundet finns inga fasta gränser beträffande de konstnärliga uttrycksformerna.

Verksamhetsidé
ATFs verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för våra föreningar att driva verksamhet där alla människor kan uttrycka sig konstnärligt.
Denna idé når vi bland annat genom att förbundet arbetar för att föreningarna får del av samhällets stöd, att förbundet verkar för yttrande- och konstnärlig frihet, att förbundet i studieverksamheten ökar kunskaperna och medvetenheten om arbetarrörelsen och samhället, att förbundet tar tillvara och stimulerar medlemmarnas politiska vilja till förändring och erbjuder teaterns verktyg i kampen för arbetarrörelsens värderingar.

ATF vill att föreningarna skall möjliggöra för människor att uttrycka sig genom olika kulturella uttrycksmedel och stimulera människors ideologiska och konstnärliga utveckling både individuellt och kollektivt.

Teater som verktyg

Vi på ATF – Sveriges Arbetarteaterförbund har tagit fram ett handledarteam som ska kunna hjälpa till att utveckla verksamheten i arbetarrörelsens olika organisationer. Vi har färdiga upplägg för workshops/utbildningar samt forumteater med riktade teman. Vi kan även tillsammans med er planera och skräddarsy utbildningar utifrån era behov och önskemål.

Workshop/utbildning

 • Verktyg för organisationsutveckling då ni har behov av att:
 • Lyfta speciella teman/problem
 • Skapa bättre samarbete i gruppen
 • Reflektera kring svåra samtal
 • Hitta nya vägar i organisationen
 • Tala inför grupp

Forumteater

Är verktyg för att synliggöra specifika problem i gruppen och med gruppen inventera i ansvar och strategier för förändring.

Teman i forumteatern:

 • Jargong på arbetsplatsen, manligt/kvinnligt
 • Mångfald – likabehandling
 • Bemötande

Vi har utfört uppdrag åt bl.a. IF Metall, Byggnads, Unga Örnar, SSU, S-studenter, Utbildningsansvariga i SAP.

För mer information om innehåll och bokning, kontakta ATF

 • Epost: info@arbetarteater.nu
 • Telefon: 026 65 32 00
 • Kontaktperson: Pauline Nordgren